Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger (OVR)

Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger (OVR), er et ansettelsesorgan som er underlagt høgskolestyret. Ansettelsesorganget behandler alle administrative og tekniske stillinger, untatt lederstillinger (disse behandles av høgskolestyret). 

OVR medlemmer

   
 Høgskoledirektør Anne-Marie Gaino (leder) May Kristin Utsi Vars

Utdanningssjef Áilá Márge Varsi Balto (nestleder)

Økonomisjef Mikkel Anders Kemi

Karen Inga Eira

Lasse Wigelius

Anne Karen Hætta Bals (ansattrepresentant)  

Sara Elle Eira Heahttá (ansattrepresentant)

Daniel Hætta (ansattrepresentant)

Arbeidsgivers representanter utnevnes hver 2 år og fungerer fram til 31.12.2022. 

 

Saksgang

Det er nærmeste leder som fremmer saken til OVR og personalavdelingen fungerer som OVRs sekretariat.  Hvis du har spørsmål vedrørende en sak, da kan du ta kontakt med enten personalsjef eller med din nærmeste leder. 

Du kan lese mer om OVRs sammensetning og saksbehandling i vårt personalreglement.