Nyheter

Alle nyheter

Stor satsning på tolking i samiske språk på Sámi allaskuvla

Det samiske samfunnet har ikke nok kvalifiserte tolker. Derfor styrker utdanningsinstitusjonene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) det faglige samarbeidet om tolkekvalifisering, både på nord-, sør- og lulesamisk.

Videreutdanning for alle landets barnehagelærere om samisk språk og kultur

Ønsker du som barnehagelærer en spennende mulighet for videreutdanning innen samisk språk, kultur og pedagogikk – et nettbasert studium som er tilpasset for barnehagelærere i arbeid. Dette tilbudet passer for barnehager som ønsker å heve kompetanse i samiske barns identitetsutvikling og samiske temaer i norske barnehager.

Nå kan du søke på høstens studier

Nå er det mulig å søke på studier som begynner høsten 2024, 15.04. er hovedsøknadsfristen for alle studier, og 01.03. er søknadsfristen for de som søker på grunnlag av realkompetanse og de som søker om tidligopptak.

Sámi allaskuvla igang med å etablere samisk AI Lab

Hvordan kan man utvikle kunstig intelligens til nytte også for den samiske skolen eller for samisk helsevesen? Hvordan kan AI være et redskap og bidrag i den samiske samfunnsutviklingen?

Hva skjer:

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags