Ođđasat

Buot ođđasat

Sámi allaskuvla fállagoahtá oahpu sámi oahpaheddjiide Ruoŧas

Ruoŧa Skolverket lea diŋgon Sámi allaskuvllas joatkkaoahpu Ruoŧa sámi oahpaheddjiide, geat barget sámi skuvllas dahje oahpahit sámegiela.

Duodji, juoigan ja hutkáivuohta

Studeanttat ráhkadedje čájálmasa mánáidgárdemánáide joavkoeksámenbargun.

Giđa 2019 oahput almmuhuvvon

Oza Sámi allaskuvlla giđa oahpuide!
Ohcanáigemearri: 01.12.18.

Studeantaduođaštus mobiilii

Dal oaččut studeantaduođaštusa app:an.

Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána

Stivračoahkkin Sámi allaskuvllas.