Opptakskomitè

Opptakskomiteen skal behandle alle søknader om opptak på grunnlag av realkompetanse og søknader med uklar opptaksgrunnlag. For eksempel kan det være søkere som vurderes å få opptak med vilkår, gi råd i forbindelse med sammensetning av klasser (kvotespørsmål) og gi råd angående hvor mange studieplasser hvert studie bør ha. Opptakskomiteen utnevnes for to år om gangen og følger studieåret.

Opptakskomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Sammensetningen skal være slik at det er en representant fra fagmiljøet, en studentrepresentant og en representant fra administrasjonen. En av komiteens medlemmer utnevnes til leder. Studieadministrasjonen fungerer som sekretær for komiteen.

Det utnevnes egen opptakskomitè med tre medlemmer for hvert masterstudie. Opptakskomiteen skal ha en fagansatt som representerer masterstudiet. Forsknings- og studiestyret, eller et tilsvarende organ, utnevner opptakskomiteen.

 

Opptakskomitè for perioden 2023/24:

1. Sara-Anne N. Gaup  
2. Torunn Pettersen, vara: Ylva Jannok Nutti
3. Aile Hætta Karlsen, vara: Peder Mathias Buljo og 2. vara Maila Risten Bongo Dikkanen.