Skikkethetsnemnd

Skikkethetsnemnda behandler studentsaker som reises hos undervisningssvarende i forhold til skikkethetsvurdering. Utvalget fremmer innstilling til behandling for klagenemnda om studenten er egnet eller uegnet for studiet.

I følge departementets rundskriv F-14-06 skal styret oppnevne medlemmer til skikkethetsnemnda for blant annet lærerutdanningene.

Skikkethetsnemndas funksjonstid er tre år.  Studentrepresentanter velges årlig.

Skikkethetsnemnda for Samisk høgskole har åtte medlemmer og er oppnevnt for perioden 1.8.2022 - 31.7.2024:

Instituttleder for samisk lærerutdanninger: John-Marcus Kuhmunen

Studieleder for lærerutdanningene: Inger Ellen Eira Gaup

Praksisveilederes representant: Margrethe Eira
Varamedlem: Inka Nuorgam

Praksisveilederes representant: Ole Einar Hætta
Varamedlem: Ann - Christin Marakatt

Faglærer representant: Anne Ingebjørg Svineng
Varamedlem: Marikaisa Laiti

Faglærer representant: Rauni Æærelæ
Varamedlem: Ylva Jannok Nutti

Ekstern representant med juridisk embetseksamen: Johan Strømgren
Varamedle,: Margrethe Anti

Studentrepresentant Inka Almgren
Varamedlem: Studentstyret oppnevner medlem