Prográmma

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfagspråk i matematikk og i matematikkdidaktikk.

Sted: Diehtosiida, Samisk høgskole

Foreløpig PROGRAM

Mandag 14. oktober

10:30 - 12:00

Registrering. Lunsj.

 

12:00 – 12:45

Åpning ved sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Joik ved Ellen J. Sara Eira og elever fra Kautokeino skole

Auditorium Sáhkaskáidi

12:45 – 13:45

Keynote speaker: Professor Wilfredo V. Alangui, University of Philippines, Baguio

"Formulating an Indigenous Curriculum Framework for Indigenous Peoples' Education in the Philippines"

Sáhkaskáidi

13:45 – 14:00

Kort pause

 

14:00 – 14:30

Presentasjon av rapport: Hvorfor det er nødvendig med en parallell likeverdig læreplan i matematikk

Faggruppe utnevnt av Sametinget: Fyhn, Partapuoli & Ravna

Sáhkaskáidi

14.35 - 14.55 Lærerpresentasjoner I  

14:55 – 15:10

Kaffe og frukt

Árrangáddi kantine

15:10 – 15:20

Informasjon om workshoper, organisering av grupper

Sáhkaskáidi

15:20-16:40

Workshop sesjon 1 (gruppearbeid om Samisk læreplan i matematikk) – for lærere, forskere og andre

 

16:40 – 16:50

Oppsummering av dag 1 - Spørsmål

Sáhkaskáidi

19:00

Middag

Diehtosiida, Árrangáddi kantine

Tirsdag 15. oktober

08:30 – 10:00

Keynote speaker:

Tony Trinick, Professor Te puna Wānanga, University of Auckland

"The process of creating and developing a Māori mathematics curriculum"

Sáhkaskáidi

10:00 – 10:15

Kaffe og kjeks

Árrangáddi kantine

10:15 – 11:00

Parallellsesjon I (forskningspaper)

 

11:00-11:15

Kort pause

 

11:15 – 11:35

Lærerpresentasjoner II

 

11:35 – 12:30

Lunsj

Diehtosiida, Árrangáddi kantine

12:30 – 13:30

Skolebesøk                                                                   

Elever på 10. klassetrinn

Kautokeino skole

13:30-14:15

Workshop sesjon II

 

14:15 – 14:30

Kaffe og frukt

Árrangáddi kantine

14:30 - 15:00

Arbeid med samisk matematikk på Samisk høgskole

Lærer i matematikk Ánná Káisá Partapuoli og lærerstudenter

Sáhkaskáidi

15:00 – 15:30

Presentasjon av postere

Árrangáddi kantine

15:30 – 16:15

Parallellesjon II (forskningspaper)

 

16:15 – 16:30

Oppsummering av dag 2

Sáhkaskáidi

19:00

Konferansemiddag

Thon hotell

Onsdag 16. oktober

08:30 – 08:45

Informasjon i plenum. Proceedings.

Sáhkaskáidi

08:45 – 09:45

Keynote speaker:

Professor Chris Matthews, ATSIMA (Aboriginal and Torres Strait Islander Mathematics Alliance) and University of Technology, Sydney.

"Why does Indigenuos mathematics matter"

Sáhkaskáidi

09:45 – 10:00

Kaffe og kjeks

10:00 – 10:45

Parallellsesjon III (forskningspaper)

 

10:50 – 11:40

Plenumsdiskusjon. En demokratisk prosess: Hvordan lykkes med å skape en samisk læreplan i matematikk?

Representanter fra: Sametinget, skoleledere, lærere, lærerutdannere, Māori mathematics education, Utdanningsdirektoratet

Sáhkaskáidi

11:40 – 12:30

Lunsj

Diehtosiida, Árrangáddi kantine

12:30 – 13:00

Avslutningsseremoni. Oppsummering av konferansen. Evaluering.

Sáhkaskáidi