Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjons er en del av Forsknings- og studieadministrasjon.

Leder for Forsknings- og studieadminstrasjon:

Ansatte

Du finner mer informasjon om forskningsadministrasjons oppgaver her.