Faglig arrangementer

Sámi allaskuvla arrangerer seminarer, sympioser og konferanser sammen med samarbeidspartnere. Her finner du informasjon om arrangementene som blant annet program, informasjon om forelesere, påmelding etc.