Publikasjoner

Formidling av forskning ved Sámi allaskuvla gjennomføres på mange måter: gjennom publisering, undervisning, media, foredrag og annen poplærvitenskapelig aktivitet.

Nettbasert forskningdokumentasjon og arkiv

Cristin og Brage er høgskolen arkiv- og dokumentasjons system hvor du finner Sámi allaskuvlas forskning og student publikasjoner. 

Vitenskapelig tidsskrift

Dieđut er høgskolens vitenskapelig tidsskriftserie. Serien er flerfaglig og publiserer både artikkelsamlinger og monografier, på engelsk, finsk, norsk, russisk, samisk og svensk. Sámi allaskuvla har også utgitt i over 20 år Sámi dieđalaš áigečála vitenskapelig tidsskrift sammen med Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Samisk vitenskapelig tidsskrift er det eneste rent samiskspråklige vitenskapelige tidsskriftet og er i Norge godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2.

Oversikt over vitenskapelig publisering ved Sámi allaskuvla