Oahput

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
15 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
15 stp

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt för elever med samiska som första- och andraspråk.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
7.5 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
15 oč