Seminárat ja kurssat

Kursa ja seminára sámi oahpahussii

NetSam- sámi oahpahusa fierpmádat lágida ovttas Sámi lohkanguovddážiin retorihkkakurssa ja seminára mas fáddán lea  movt ovddidit sámi oahpahusa
juovlamánu 4. – 5.beaivvi 2014 Diehtosiiddas Guovdageainnus.

Geasa: NetSam miellahttuide masa sáhttet searvát sámi oahpaheaddjit, skuvlajođiheaddjit/eaiggádat, studeanttat ja eará berošsteaddjit

Málátvuomi konferánsa 2013- Inger Marie G. Eira

Retorihkka kursa
juovlamánu 4. beaivvi 2014

Ođastuvvon sámegiella vuosttašgiellan oahppoplánain lea retorihkka ođđa fáddá.
Retorihkka lea okta gelbbolašvuođamihttomeriin maŋŋel 10. ceahki ja joatkkaskuvllas maŋŋel Joa2 ja Joa3 oahppoprográmmaid.
Dán olis bovdet din searvat kursii mas fáddán lea retorihkka ja movt dán oahpaha.
Logaldalli: Vuosttášámanuensis Ánde Somby, son lea olu dutkan retorihkafáttá

Streamejuvvo, čuovo kurssa dás: https://www.youtube.com/watch?v=sp0X25EWNnI

Eanet dieđuid ja prográmma logat dás: Retorihka kursa juovlamánu 5. beaivvi

 

Seminára
Juovlamánu 5. beaivvi 2014

Dá šaddá vuosttáš seminára maid lágidit maŋŋel go fierpmádat álggahuvvui.
Mis leat olu hástalusa sámi oahpahusas, ja mii leat válljen dán guokte fáttá dán seminárii:

Vuosttáš fáddá lea sámegiela rámmát ja dan organiseren 
Sámegiela oahpahusa organiseren lea iešguđetlágan ja máŋgga sajes lea dát stuora hástalusa.
Dát čuohcá sámi ohppiide go skuvllain eai leat rámmat sájis, omd. earret eará eai leat oahpaheaddjit, oahpahus sirddašuvvo duohkot deike jna.
Dán olis leat mii bovden sin geain lea ovddasvástádus sámi oahpahussii: Sámedikki, Oahpahusdirektoráhtta, fylkkamánniid, fylkasuohkaniid, allaskuvllaid ja universitehtaid.
Mihttun das lea ahte šaddá eanet ovttasbargu ovddidit sámegiela oahpahusa.

Nubbi fáddá lea movt sámegielfágá árvvu loktet 
Statistihkkalogut čájehit ahte sámegielfágain njiedja ohppiidlohku gaskadásis ja bajitdásiin.
Oahpaheddjiide lea ge de stuora bargun movttiidahttit ohppiid nu ahte sis šaddá hállu gazzat oahpu sámegielas.
Sihke gávpogiin ja maiddái váldosámi guovlluin lea hástalus omd.  ohppiid movttidáhttit válljet sámegiela go  čállet ja lohket, go dávjá sii válljejit dárogiela jus fal besset.
Dasa leat mii bovden Per Sundnesa doallát movttiidahttin logaldallama movt sáhttá bargat dainna hate loktet sámegielafágii árvvu, son váldá ovdamearkkaid iežas bargodilis. Son lea eanemus dovddus Norgga melodi grand prix bokte, muhto son lea maid ovdal bargan oahpaheaddjin ja geahččan movt nuoraidkultuvra ovdána ja movt dán ektui bargat.
Muđui semináras leat joavkobarggut gos oahpaheaddjit ja earát ovdanbuktet sávaldagaid ja movt bargat ovddos guvlui.

Seminára streamejuvvo, čuovo dán das: https://www.youtube.com/watch?v=1mUG6UVPTew

Prográmma logat dás: Prográmma

 

Praktihkalaš dieđut:
Kursa ja seminára lea nuvttá oasseváldiide. Oasseváldit háhket ja gokčet iežaset mátki ja orruma.
Kursa ja seminára lea Diehtosiiddas.
Seminára lea davvisámegillii ja dárogillii.

Gulahallanolmmoš lea NetSam čállingottis:
Marit Anne Bongo,
tlf.: +47 78 44 86 21
e-boasta: lohkanguovddas@samiskhs.no

 

Konferánsa oasseváldit
Semináras lea dát maid hui dehálaš ahte oahpaheaddji, skuvlajođiheaddjit/eaiggádat ja eará geat barget sámi oahpahusain besset deaivvadit.

 

Eanet dieđut NetSam neahttasiiddus: http://netsam.org/arrangement/lagideamit/

 

Bures boahtin!