BA - Sierra kursa

SÁM 241 - Láidehus sámi báikenammadutkamii

Praktihkalaš dieđut

 • Oahppokoda: SÁM 241
 • 10 oahppočuoggá
 • Oahpu lágideapmi: Ohppui gullet logaldallamat, seminárat, hárjehusat ja studeanttaid barggut. Oahpahus sáhttá lágiduvvot sihke luohkkálatnja- ja neahttaoahpahussan.
 • PDF icon Oahppoplána
 • PDF icon TimeEdit
 • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahpu sisdoallu

Gurssas guorahallojuvvojit čuovvovaš nammafágalaš vuođđodieđut erenoamážit gielladieđalaš geahččanguovllus:

 • sámi báikenammafága historjá ja dálá dilli;
 • sámi báikenammafága sajádat sihke Davviriikkaid nammadutkanárbevierus ja eamiálbmogiid fágaárbevierus;
 • báikenammadutkama gielladieđalaš vuođđometodihkka;
 • nammafágalaš metodihka ja ráhkaduslaš analysa heiveheapmi erenoamážit sámi báikenammadutkamii;
 • sámi guovlluid guovtte- ja máŋggagielat nammaráju lonenvuogit ja kontáktaonomastihka vuođđoprinsihpat;
 • nammagáhtten ja sámi báikenamaid standardiseren.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Gursa gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma giellasuorggi doarjjafágaide.

Oahpahusgiella
Davvisámegiella lea váldooahpahusgiellan. Eará sámegielat ja suoma-, ruoŧa-, dáro- ja eaŋgalsgiella sáhttet adnojuvvot omd. guosselogaldallamiin.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Logaldallamat, hárjehusat, studeanttaid čálalaš barggut ja seminárat.

Eksámen
2-vahkosaš čálalaš ruovttubargu báikenammametodihkkii guoskevaš fáttás. Čállosa guhkkodat lea 10–13 siiddu. Árvvoštallan: Árvosátni A–F.

Filesize: 757 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Studeanta lea čađahan dahje čađaheame Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma vuođđooahpuid ja giellafágalaš fágaoahpuid (gč. prográmmaplána) dahje sus leat vástideaddji alit dási oahput.
 • Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.

Koordinator

kaisarh's picture
Helander, Kaisa Rautio
Phone: 
E-mail: 
Kaisa-Rautio.Helander@samiskhs.no