Institutt for samiske lærerutdanninger

Samiske skoler og samiske barnehager er sentrale i vår avdelings utdannelsestilbud. De samiske lærerutdanningen er på samisk og er et eksklusivt tilbud ved Samisk høgskole. Dette er fleksible utdanninger: undervisningen er både nettbasert og samlingsbasert. Samisk høgskole tilbyr master i pedagogikk til samiske lærerutdannelser.

Hvorfor er disse utdannelsene viktige?

  • Det samiske samfunnet behøver folk med høyere utdannelse.
  • Samiske barnehager og skoler behøver utdannede samisktalende lærere.
  • Samisk lærerutdannelse gir lærerkompetanse i Norge, Finland og Sverige.
  • Det er også mulig å jobbe ved skoler og barnehager i storsamfunnet som har behov for lærere med kompetanse i samisk språk og kultur.
  • PPO muliggjør arbeid som faglærer på ungdomstrinnet, samt den videregående skolen.
  • Det samiske samfunnet trenger journalister over hele Sápmi.
  • Urfolkssamfunnet behøver journalister med master som mestrer både urfolks- og storsamfunnsperspektivet.