Institutter ved Sámi allaskuvla

Samisk høgskole har to faginstitutter:

 • Institutt for språk, duodji og samfunnsvitenskap

 • Institutt for samiske lærerutdanninger 

Instituttene er de fagansattes enheter i organisasjonen, og er rådgivende organ for ledelsen. Instituttene ledes av instituttleder/dekan. Ved Samisk høgskole har instituttene en fagspesifikk inndeling. Instituttet foreslår og gjennomfører utdanninger og forskningsprosjekter internt i instituttet og på tvers av institutter.

Instituttledere og studenter er representert i Styret for forskning og utdanning, som er et vedtaksorgan underlagt Styret for Samisk høgskole.

 

Institutt for språk, duodji og samfunnsvitenskap

(Giela, duoji ja servodatdiehtagiid goahti/ Department of Language, Duodji and Social sciences)

Instituttet ledes av Risten Länsman.

Følgende studier er tilknyttet dette instituttet:

Språkstudier:

 • Samisk begynnerkurs og semesteremne (gir språkkompetanse til videre studier ved Samisk høgskole)
 • Samisk språk og litteratur bachelor og master
 • Samisk språk og litteratur årsenhet
 • Samisk språk og samisk litteratur doktogradsprogram 

Duodjistudier:

 • Duodji og design bachelor og duodji masterprogram

Reindriftsfag:

 • Reindrift bachelor

Samfunnsfagstudier:

 • Urfolksfilosofi, vitenskapelig skriving og vurdering
 • Tradisjonskunnskap 
 • Tro og livstolkning i Sápmi
 • Samisk kultur og samfunnskunnskap 1 og 2

Journalistikkstudier:

 • Samisk journalistikk bachelor og samisk journalistikk i et urfolksperpektiv masterstudie

Hvorfor er disse studiene viktige?

 • Det samiske samfunnet har behov for språkmedarbeidere og folk i andre yrker med god språkkompetanse
 • Det samiske samfunnet har behov for folk som har høyere utdanning i duodji 
 • Samisk språkkompetanse kan gi høyere lønn og karrieremuligheter på mange felt
 • Det er mulig å bli forsker innen språk og/eller litteratur 
 • Reindrift og samfunnet generelt har behov for folk som har reindriftskompetanse  og høyere utdanning innen visse fagfelt som juss, økonomi, økologi, forvaltning osv
 • Det samiske samfunnet trenger utdannede samiskspråklige journalister 
 • Urfolkssamfunnene trenger masterutdannede journalister

 

Institutt for samiske lærerutdanninger  

(Sámi oahpaheaddjeoahpuid goahti/ Departement of Sámi Teacher Educations)

Instituttet ledes av John-Marcus Kuhmunen.

Alle lærerutdanninger er tilknyttet dette instituttet.

 • Master i samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn  
 • Samisk barnehagelærerutdanning

Hvorfor er disse studiene viktige?

 • Samiske barnehager og skoler trenger utdannede samiskspråklige lærere
 • Barnehager og skoler i samfunnet generelt trenger lærere som har kompetanse i samisk språk og kultur