Teknologi- og driftsavdelingen

Teknologiavdelingen har ansvaret for høyskolens datasystemer og lyd- og bildesystemer på Diehtosiida. Teknologiavdelingen veileder og har en støttefunksjon i bruk av teknisk utstyr, som for eksemeple pc, telefon, adgangstilgang mm. I driftsavdelingen er hele Diehtosiidas rengjøring, vaktmestertjeneste og servicetorg.

Hovedoppgavene til avdelingen:

  • drift av høyskolens servere og backup
  • utvikling av og støttefunksjon i tekniske tjenester
  • anskaffelser
  • inventarregister
  • innbrudds- og brannsikring
  • låssystemer
  • telefoner
  • rengjøring hele Diehtosiida
  • utleie av lokaler for eksterne brukere
  • beredskap og sikkerhet

Tilgjengelig mellom kl. 08.00-15.30. Teknologi- og driftsavdelingen er rett ved resepsjon. 
Email: support@samas.no