Personalavdelingen

 

Personalavdelingen er en del av administrasjonen ved Samisk høgskole. Arkivavdeling hører også under personalavdeling.

Personalavdelingen har hovedansvaret for behandling av personalsaker, herunder lønn, arbeidsavtaler, tilsettinger, reisegodtgjørelser mv.

Arkivavdelingen skal i hovedsak sikre, drifte og forvalte arkivet ved Samisk høgskole.

Personal- og arkivavdelingen har tilsammen 6 ansatte:

Navn Tittel og funksjon
May Kristin Utsi Vars

 

Fungerende HR-sjef.
Leder HR-avdelingen/ overordnet ansvar for avdelingens ansvarsområde.

Sara Anne Gaup

Personalkonsulent.
Sykefraværs-oppfølging. Pensjon. FVO- og OVR- sekretær. Personalkonsulent. Lederstøtte p-saker.

Berit Ellen Bongo

Lønnskonsulent.
Hovedlønn. Bonuslønn og reiser. HMS. Lederstøtte lønn.

Ellen Marie Vik

Lønnskonsulent.
Hovedlønn og økonomi. Bonuslønn og reiser. SAP og Agresso samkjøring. HMS. Lederstøtte lønn.

Aslak Anders M. Skum

Arkivkonsulent.
Arkivadministrasjon.

Felles emailadresse er 

bargiidossodat@samas.no