Forsknings- og studieadministrasjon

Studie- og forskningsadministrasjonen består av to team, studieadministrasjonen og forskningsadministrasjonen, som begge ledes av samme avdelingsleder.

Studieadministrasjonens hovedoppgaver er:

 • Saksbehandling i studentsaker
 • Rekruttering og opptak av studenter
 • Informasjonssenter for studenter
 • Studieveiledning
 • Eksamensavvikling
 • Støttefunksjon i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Støtte til faginstitutter i studiesaker
 • Aministrere og utvikle system for kvalitetssikring    

Studieadministrasjonen har felles e-postadresse: oahppohalddahus@samas.no

 

Ansatte ved studieadministrasjon: 

Navn

Funksjon

Áila Márge Varsi Balto, studiesjef

 • Leder hele avdelingen, har det overordnete ansvaret
  innen avdelingens arbeidsområde.
Berit Ellen Eira, seniorrådgiver
 • Rapportering
 • Kvalitetssikring
 • Saksbehandling
 • FS
Seija Logje, seniorkonsulent
 • Eksamen
 • Utnevne sensorer
 • Eksamensplanlegging
 • Studiebekreftelser
 • Studieavgift
Ellen Marianne Siri, undervisningskonsulent
 • Reservere rom 
 • Utsteder kontrakt og reiseregning for gjesteforelesere
 • Bistand for studieplanlegginga
Ida Holm Hansen Kemi, internasjonaliseringsrådgiver
 • Koordinering av internasjonaliseringstiltak
 • Oppfølging av internasjonale studenter
Anne Karen Hætta Bals, studierådgiver
 • Studie-, fag-, kunnskapsområde- og programplaner
 • Progresjon
 • Tilrettelegging av studie
 • Vitnemål

 

Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte, kan du sende e-post til oahppohalddahus@samas.no, så svarer saksbehandler deg.

 

FORSKNINGSADMINISTRASJONEN           

Forskningsadministrasjonen oppgaver er blant annet:

 • Administrasjon og utvikling av administrative systemer knyttet til forskning.
 • Rådgivning, servicefunksjon og støtte til faginstitutter, forskergrupper og forskere
 • Rådgivning til virksomhetens ledelse i forskningsstrategiske saker.
 • Saksbehandling til forsknings- og studiestyret og høgskolestyret.
 • Administrasjon av NSI-tilskuddsordning
 • Informasjon til fagmiljøet ved virksomheten om relevante finansieringskilder.
 • Støttefunksjon i forbindele med arrangementer som konferanser og seminarer.
 • Publiseringer og forskningsformidling (bl.a. gjennom Bibsys Brage)
 • Forskningsdokumentasjon (gjennom Cristin)
   

Ansatte ved forskningsadministrasjonen:

Navn

Funksjon

Ville Söderbaum, forskningsrådgiver

 

Maia Hætta, forskningsrådgiver  
Ellen Cecilie Triumf-Buljo, forskningsrådgiver