StudentWeb

Deaddil dán liŋkii jus aiggut beassat studeantawebbii: Studentweb

Dá oainnat láidehusa movt beassat studeantawebbii, mo doppe gávnnat earret eará rehkega ja árvosániid: Studeantaweb láidehus

Juohke lohkanbaji álggus galget buot studeanttat registreret iežaset studentwebas.
Studentweb galgá geavahuvvot dan áiggi go leat studeantan Sámi allaskuvllas.

Registreremii:
• Registrere studeantan juohke lohkanbaji, vállje oahppoovttadagaid/fágaid ja dohkket oahpahusplána (utdanningsplan)
• Gávnna KID, máksindieðuid ja geahča goas máksu lea registrerejuvvon
• Dieðit iežat oahpahussii ja eksámenii, ja dárkkis ahte dieðiheamit dollet deaivása

Eksámenii:
• Dárkkis gos lea eksámen, dahje goas/gosa galgá eksámenbargu addot sisa
• Geahča iežat eksámenbohtosiid

Dáppe gávnnat eksámenárvosániid:
Deaddel “resultater”.


Geahča/rievdat dieðuid iežat birra:
• Čujuhus ruoktot ja čujuhus oahppobáikkis, makkár giela geavahat
• Maid Sámi allaskuvla lea rapporteren Loatnakássii du birra (studeantastáhtus ja bohtosat)
• Rievdat PIN-koda

Dáppe gávnnat rehkega:

Deaddel “Mer” ja doppe deaddelat “Betaling”. Jus dutnje lea ráhkaduvvon rehket, de dat ihttá deike. Dán “mer” vuolde leat vel eambbo vejolašvuođat. Doppe gávnnat ohcanskoviid (omd. Sisaheivehanohcanskovi) ja dokumeanttaid. Dáppe sáhtát maid diŋgot árvosátnečállosa.

 

IT-konto ja čoavddasátni

Bargit ja studeanttat dárbbašit IT- konto Sámi allaskuvllas jus galget olahit eanaš bálvalusaid maid mii fállat.

Studenttat ja bargit fertejit ieža ásahit IT-geavaheaddjkontor iešhálddašanportála bokte: 

https://samasselfservice.ondni.com/

 

Eanet dieđut: 

Sámi allaskuvlla IT-konto

Ráhkadit Sámi allaskuvlla IT- konto

 

 

Logget sisa studeantawebbii:

Logget sisa Feide bokte. Studeantanummár lea geavaheaddjinamma. Čiegussátni lea seamma čiegussátni maid ožžot go ráhkadit IT-konto. Jus leat vajáldahtten iežat čiegussáni, de sáhtát váldit oktavuođa IT-ossodagain.

dahje

Geavaheaddjinamma: Du riegádannummar. Jus leat olgoriika studeantta, de lea dus fiktiiva nummar geavaheaddjinamman. Dan oaččut oahppohálddahusas.
Beassansátni: PIN-koda maid sáhtát sihtat sáddet iežat e-bostii (Deaddel “Send PIN-kode med e-post”). Dan sáhtát maid oažžut oahppohálddahusas, sádde eboasta oahppohalddahus@samas.no. Jus leat ožžon rehkega báberhámis boasta mielde, de dat maiddái čuožžu das. Beassansáni sáhtát ieš rievdadit go leat beassan sisa. 

 

Filesize: 502 KB