Sihkarvuohta ja gearggusvuohta

Jus heahti

PDF icon Jus heahti / In case of emergency

Heahtenummarat:

 • Buollinveaga 110
 • Politiija 112
 • Ambulánsa 113
 • Doavttirfákta 116 117
Buollinsuodjalusa bagadus

PDF icon Buollinsuodjalus_bagadus

 
 

Go juoga dáhpáhuvvá

 

Eastadeapmi

 

Mu ovddasvástádus (e-kursa)

Sihkarvuohta

 

 

 

Sámi allaskuvla galgá leat oadjebas oahpo- ja bargobáiki studeanttaide ja bargiide. Danin lea dehálaš fuolahit buori sihkarvuođa árgabeaivvis, eastadit duođalaš dáhpáhusaid ja doalahit nanu gearggusvuođa.

Allaskuvla galgá aktiiva ja buori sihkarvuođabarggu bokte fuolahit sihke fysalaš sihkarvuođa allaskuvlla lokálain ja IT-/ja informašuvdnasihkarvuođa.

 

  Gearggusvuohta

   

  Mii fertet leat gergosat dustet vuorddekeahtes dáhpáhusaid. Nu sáhttit eastadit sávatkeahtes duođalaš dáhpáhusaid, ja leat gergosat gieđahallat daid jus dat goitge čuožžilit.

   

  Riskaanalysat- ja árvvoštallamat

   

  Allaskuvla dahká jotkkolaččat riskaanalysaid- ja árvvoštallamiid identifiseren dihte daid eanemus jáhkehahtti dáhpáhusaid mat sáhttet čuožžilit, ja čađaha árvvoštallamiid vuođul doaibmabijuid unnidan dihte riska. Riskaanalysat- ja árvvoštallamat leat vuođđun gearggusvuođaplánabargui.  

  Gearggusvuođaplána

   

   

  Allaskuvlla gearggusvuođaplána lea heivehuvvon ásahusa ovddasvástádusa ektui. Gearggusvuođaplána lea veahkkin barggus sihkkarastit heakka ja dearvvašvuođa, fuolahit bargiid, studeanttaid ja lagamuččaid, ja fuolahit siskkáldas ja olgguldas kommunikašuvnna. Gearggusvuođaplána ii leat almmolaš.

   

    

   Gearggusvuođa-joavku

    

   Allaskuvlla gearggusvuođajoavkkus čohká allaskuvlla jođihangoddi. Jus heahtedilli dehe kriisa čuožžila, čoahkkana joavku ja kriisastába ásahuvvo.

    

    

   Kriisa

    

   Lea heahtedilli dehe eará duođalaš dáhpáhus, mii sáhttá áitit bargiid, studeanttaid dehe allaskuvla vuođđodoaimma. Kriisat vissis sturrodagas fuolahuvvojit heahteetáhtain ja eará profeššunála instánssain geain allaskuvla dárbbaha veahki.

    

   Kriisahárjehallan

   Allaskuvla čađaha gearggusvuođahárjehallamiid, ráhkkanan dihte dustet kriissaid ja heahtediliid mat sáhttet čuožžilit.