Mátkerehket ja buhtadusgáibádus

Go gáibidat mátkegoluid máksot ja/dahje buhtadusa Sámi allaskuvllas, de galgá vuolláičállojun šiehtadus ráhkaduvvon ovdal bargu álggahuvvo. Váldde oktavuođa du gulahallanolbmuin Sámi allaskuvllas jus ii leat šiehtadus. Šiehtadusa vuođul ásaha Sámi allaskuvla beassanlobi portálii Betalmeg- selvbetjening på nett ja DFØ-appai, gos registreret mátkerehkega dahje buhtadusgáibádusa elektrovnnalaččat. Go beassanlohpi lea ásahuvvon de oaččut dieđu e-poastta bokte.

Sisaloggen portálai dáhpáhuvvá ID-portála ja MinID, BankID, BankID mobiillas, Buypass ja Commfides bokte.

Mátkerehket

Betalmeg - Selvbetjening på nett ja DFØ-appas gávnnat “Reiseregning” ja mátkegolut registrerejuvvojitt dan bokte. Lea dehálaš deavdit dáhtoniid ja áiggiid ja man oktavuođas leat mátkkoštan, omd. makkár oahpus leat oahpahan dahje makkár čoahkkimis leat leamaš.

Čále “merknader” oassái maid gii lea du gulahallanolmmoš Sámi allaskuvllas.

Muitte bidjat mátkegoluid guittiid mielddusin.

Diibmobálká, honorára vai čoahkkinbálká?

Betalmeg - Selvbetjening på nettas gávnnat “Godtgjørelser”  ja bálkágáibádus galgá registrerejuvvot dan bokte. Ferte rievttes bálkánummár (lønnart) vai máksin ja raporteren šaddá riekta.

Buhtadusgáibádus sáhttá leat máŋggalágan, dat eaktuda makkár barggu leat bargan. Omd. sáhttá leat diibmobálká, honorára, čoahkkinbálká.

Sámi allaskuvllas leat earret eará dát bálkánummárat:

  • 5534 – Honorára diimmuid mielde
  • 5535 – Honorára: omd. sohppojuvvon supmi
  • 5543 – Buhtadus diimmuid mielde: diibmobálká
  • 5511 – Čoahkkinbuhtadus diimmuid mielde

Vállje ovtta dáin go deavddát buhtadusskovi, dahje muhtun eará 5*** nummára mii orro heiveme.

Guosselogaldallit

Guosselogaldalliide ja diibmooahpaheddjiide sáddejuvvo bargošiehtadus eará vuogádaga bokte (TOA). Sidjiide sáddejuvvo sisabeassan-liŋkka epoasta bokte.

Dáppe gávnnat bagadusa movt vuolláičálát TOA šiehtadusa: https://dfo.no/kundesider/lonnstjenester/tilsetting-og-arbeidskontrakt/signere-kontrakt

Bagadus

Dáppe gávnnat geavaheaddjibagadusa, mas lea videobagadus movt deavddát mátkerehkega ja buhtadusgáibádusa.

Portála ii doaimma Internet Explorer neahttavuogádagas. Geavat baicce Google Chrome, Microsoft Edge dahje Firefox.

Jus dárbbašat veahki, de sáhtát váldit oktavuođa Sámi allaskuvlla bálkáossodagain, e-poasta: bargiidossodat@samas.no