Geassemánnu 27. beaivi 2022

Ovttasbargošiehtadus vuolláičállon

Mánnodaga 27.6 vuolláičálle Sámi allaskuvla, Hábmera suohkan, Árrán Julevsáme Guovdasj ja Sámi lohkanguovddáš ovttasbargosoahpamuša mas lea ulbmil ovttasbargat julevsámi profilskuvlla ásahemiin ja julevsámi oahpponeavvobirrása nannemin. 

- Sámi allaskuvlii ja Sámi lohkanguovddážii lea dehálaš áŋgiruššát julevsámi giellaseailluhemiin ja doarjut Hábmera suohkana fágalaččat julevsámi profilskuvlla ásahemiin. Lean ilus ahte mii dál nannet ovttasbarggu ja gulahallama Hábmera suohkanin ja Árranin, Sámi allaskuvla galga leat oidnosis maid julevsámi guovllus. Julevsámi mánáin ja nuorain váilot sámegiel oahpponeavvut ja Sámi allaskuvllas lea oahpponeavvo fágabiras mii sáhta leat doarjjan go dán guovllus háliidit lasihit oahpponeavvobuvttadeami, dadjá Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

Sámi allaskuvlla ođđa strategiijas deattuhuvvo ge ahte Sámi allaskuvllas galget leat doaimmat miehtá Sámi, ja ahte allaskuvla áigo vuoruhit julevsámi guovllus fágalaš doaimmaid ja áigumuš lea maid ásahit oahppofálaldagaid.

- Mii leat allaskuvlla bealis plánemen álggahit sihke álgokurššaid julevsámegielas (SAAL-oahpu) ja maid duodje ja oahpponeavvopedagogihka oahpuid gos oahppobáiki livččii Ájluovttas julevsámi guovllus. Min áigumuš lea rekrutteret eanet studeanttaid dán guovllus ja veahkkin nannet julevsámegiel gelbbolašvuođa vai eanebut sáhtaše bargat julevsámegiel oahpaheaddjin ja oahpponeavvuid ráhkademiin boahtteáiggis, dadja allaskuvlla rektor.

Sámi allaskuvllas galga leat lagas gulahallan Ájluovtta skuvllain ovttasbargosoahpamuša olis. 

Ovttasbargosoahpamuš dohkkehuvvui ovttajienalaččat Hábmera suohkanstivrras geassemánu 16.beaivvi.

Dá lea ovttasbargosoahpamuš: julevsámegillii ja dárogillii 

Sámi allaskuvllas lea maid ovttasbargosoahpamuš Nuorta universitehtain, dan gávnnat dáppe: davvisámegillii, dárogillii, lullisámegillii ja julevsámegillii. 

Sámi allaskuvlla strategiija 2022-2026 gávnnat dáppe: davvisámegillii ja dárogillii