Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemet ved Samisk høgskole skal være et redskap i arbeidet med å sikre at all virksomhet ved Samisk høgskole har høy kvalitet og et redskap for kontinuerlig kvalitetsutvikling. Kvalitetssikringssystemet ved Samisk høgskole gir en beskrivelse av Samisk høgskoles strategiske og systematiske arbeid med utdanningskvaliteten.

Samisk høgskole har følgende styringsdokumenter som også ligger til grunn for kvalitetsarbeidet:

 

  • Samisk høgskoles kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomhet beskriver dimensjoner som inngår i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten, aktører og ansvarsfordeling, evalueringer og analyser beskrives nærmere.

1 Formål og oppbygging

2 Aktører og ansvarsfordeling

3 Hovedmål for kvalitetsdimensjoner

4 Evalueringer

5 Analyse av utdanningskvalitet

6 Arbeids- og ansvarsfordeling i kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene.

Forvaltning av utdanningsvirksomhet utgjør en viktig del av det systematiske kvalitetssikringsarbeidet. I kapittel 6 beskrives ansvarsfordeling og arbeidsprosesser ii forvaltningsarbeidet knyttet til utdanningsvirksomheten. I dette inngår også planlegging og kvalitetssikring av faglig kvalitet i emner og studieprogrammer.

MERK: Kapittel 6 finnes kun på samisk. Den samiske versjonen finner du her.