Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir råd og hjelp til studenter ved Samisk høgskole i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet er en gratis tjeneste for høgskolens studenter. Studentombudet hjelper deg som student med saker som angår din studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt, og har innsyn kun i dokumenter som studenten selv deler med ombudet. Studenten kan derfor være trygg på at saker er kun hos ombudet dersom ikke noe annet er avtalt.

Studentombudet kan:

 • Lytte til dine bekymringer og gi veiledning i problematiske situasjoner.
 • Undersøke om Samisk høgskole har holdt seg innenfor gjeldende regelverk.
 • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå.
 • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt.
 • Forklare studentenes rettigheter og plikter.
   

Studentombudet kan ikke:

 • Ta parti eller avgjøre saker.
 • Instruere enheter eller beslutningsorganer ved Samisk høgskole.
 • Være en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved Samisk høgskole.
   

Ta kontakt med studentombudet

 

Samisk høgskole har samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om Studentombudet, og Studentombud Torill Varberg jobber til daglig i Tromsø. Toril har master i rettsvitenskap, og  har bl.a. jobbet i Jusshjelpa for Nord-Norge og i Norges arktiske Studentsamskipnad. Hun har siden 2015 vært studentombud ved UiT Norges arktiske universitet, og har god erfaring i håndtering av studentsaker. 

Dersom du som student har behov for å snakke med henne, så kan du kontakte henne på e-post studentombudet@uit.no eller telefon+47 97713040 / +47 77644646 for å avtale tid.

Kommunikasjonen med studentombudet må foregå på norsk eller engelsk. 

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du har noe du lurer på. Ingen spørsmål er for lite eller for stort. Studentombudet vurderer selv om hun kan bistå deg eller ikke. Dersom hun ikke kan løse saken, så hjelper hun deg med å finne veien videre.