Hva skjer:

Study start 2024
21. august, 10:00 til 23. august, 15:00

Introduksjonsuka 2024

Program:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu, Die

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Kompetanseheving for lærere
18. april, 11:30 til 19. april, 12:45

Programmering - matematikkurs for lærere

Overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinn har vært utgangspunkt for mange diskusjoner mellom lærere opp gjennom tidene. I to verksteder vil lærere ved disse to trinnene få muligheter til å diskutere og dele erfaringer på tvers av skoler og trinn. Etter innføring av LK20/LK20S/ML20S kan matematikkfaget på ungdomstrinnet oppleves som mer teoretisk enn tidligere. Hvordan opplever matematikklærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet at læreplanen fungerer? Hva er bra, og hva er krevende? Hvordan kan disse to lærergruppene samarbeide til elevens beste?

Samisktalende lærerstudenter med matematikk som fag er også velkomne, uavhengig av hvilket lærested de studerer ved.

Sámi allaskuvla vil støtte lærere i arbeidet med implementeringen av lærerplanene, og legger derfor til rette for verksteder om geometri og algebra, og fagdager om programmering i løpet av våren 2023. Målgruppe er matematikklærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser samisktalende elever i Norge.

Verkstedene skal ha søkelys på samiske perspektiver i matematikkfaget. Verkstedene er i to deler med noen uker mellom del 1 og del 2. Det vil være mulighet for tolking mellom nordsamisk og norsk, og vi legger til rette for gruppearbeid der samiskspråklige deltakere får jobbe sammen. Alle verkstedene er fysiske i Kautokeino. Samisktalende lærerstudenter får delta som egen gruppe.

Påmeldingsfrister

  • Verkstedene i geometri og algebra:          tirsdag 10. januar 2023
  • Kurs i programmering:                             onsdag 22. februar 2023
     

Minst 6 personer og maks 24 personer for verksted og kurs. Deltakere i verkstedene har fortrinnsrett til plass på programmeringskurset.

Påmelding på forms via https://forms.office.com/e/LELFDkc5ww