Avvik

  • Bruk Høgskolens avviksmeldingssystem dersom avvik oppdages eller dersom man ønsker å melde inn forslag til forbedringer. Skjemaet finnes her. 
  • Overtredelse av eller unnlatelse fra å innrette seg etter smittevernstiltak, kan føre til at man mister adgang til Diehtosiida for en viss tid. Bekjempelse av korona-pandemien er en felles, verdensomspennende dugnad som vi alle plikter å bidra til.
  • Tiltakene gjelder inntil videre.