juni 03. beaivi 2024

Konsekvenser for Sámi allaskuvla når 27 ansatte er i streik

Sentrale lønnsforhandlinger mellom staten som arbeidsgiver og hovedsammenslutningen Unio har ikke ført frem og derfor ble det brudd i forhandlingene mellom partene. Ved Samisk høgskole er det fra og med 3. juni 27 ansatte som er i streik og dette har naturlig nok konsekvenser for høyskolens daglige drift dersom streiken varer lenge.

Informasjon om aktiviteten fremover

For studenter:

  • Skriftlig hjemmeeksamen gjennomføres som planlagt.
  • Skoleeksamen gjennomføres også som planlagt. 
  • Dersom streiken blir langvarig, så har det konsekvens for muntlig eksamen. 
  • Avslutningsarrangement 14.06. gjennomføres slik som planlagt.

Informasjon vil bli oppdatert dersom streiken varer. Studenter som eventuelt vil bli berørt, vil få direkte informasjon om konsekvenser via Canvas. 

For styret:

  • Styreseminar 12.06. gjennomføres slik som planlagt.
  • Styremøte 13.6. avholdes, men enkelte saker kan ikke behandles på neste styremøte. Det gjelder saker som skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før styrebehandling.

Oppgaver vil bli forsinket

Det er oppgaver som ikke kan gjennomføres nå på grunn av streiken og som vil bli forsinket, for eksempel opptak av studenter, ansettelser, forskningspublikasjoner og prosjektgjennomføring.

Ansatte som er i streik får informasjon gjennom Unio.

Ansatte som ikke er i streik er på jobb som vnalig, men de kan ikke overta oppgaver som de streikende skulle ha jobbet med.