Foskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal festival som har til hensikt å skape begeistring og forståelse for forskning. Under festivalen arrangeres det flere hundre arrangement landet rundt hvert år i september. Sámi allaskuvla er med som arrangør og planleggingen av festivalen i september er i gang. 

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

Dutkanbeaivvit 2022

Hav er årets tema for Forskningsdagene 2022 og arrangeres i perioden mellom 21. september -2. oktober 2022.