Dieđit spiehkasteami

Dieđit spiehkasteami, áicama/observerema dehe evttot buorideami

Allaskuvlii lea buorre diehtit gii lea sádden skovi jus dárbbaha eanet dieđuid viežžat áššái, muhto lea maid vejolaš
sáddet skovi antonymalaččat.


Spiehkasteapmi lea sávátkeahtes dáhpáhus, dilli dehe doaibma mii rihkku gáibáduisaid, njuolggadusaid, rutiinnaid, prosedyraid jna.

Dieđit spiehkasteami

 

Áican lea dáhpáhus dehe dilli mii ii leat spiehkasteapmi, muhto mii sáhttá buoriduvvot.

Dieđit áicama/observerema

 

Buoridanevttohusas lea ulbmil buoridit otná dili. Čilge otná dili ja movt livččii šávahahtti dilli.

Buvtte buoridanevttohusa

 

Spiehkasteami sáhttá maid dieđihit báberskovi bokte. Dán sáhtta doalvut ovdakántuvrii dehe boasta mielde sáddet.

Spiehkastanskovvi (báberhámis)