Ođasvuorká

Ohcanáigemearri lahkona!

Ohcanáigemearri oahpuide mat álget čakčat lea 15.04.2016.

Čuovo Sámi pedagogalaš fágabeivviid neahta bokte

Odne álget Sámi pedagogalaš fágabeaivvit. Daid sáhtát čuovvut neahta bokte, dán liŋkkas: http://www.statped.no/Fokussaker-forside/samiske-fagdager-streames/

Oahppofálaldagat čakčat 2016 ja giđđat 2017 - álgge studeantan allaskuvlii

Leatgo jurddašeame maid áiggošit studeret 2016 čavčča ja 2017 giđa?

Sámi allaskuvllas ollu gelddolaš oahppofálaladagat, maidda sáhtát ohcat.

Geahča allaskuvlla oahppofálaldagaid dáppe:

 

Álgin čakčat 2016:

Boazu guovddážis

Heahtá Márjjábeaivvit oktavuođas Johtti Sápmelaččat rs ovttas Sámi allaskuvllain lágidedjet Sámi boazodoallu-seminára Duottar-Sámi luondduguovddážis Heahtás.

Oza Barents Plus doarjaga

Oza Barents Plus doarjaga

Dál sáhttet studeanttat ohcat doarjaga lonohallamii 2016-2017 oahppojahkái Barents Plus ortnega bokte. Lonohallan lea čatnon Barents regiovdnii, dát mearkkaša ahte lonohallan lea Ruššii. Geahča

GIRJEALMMUHEAPMI - ođđa Dieđut-čála 2/2015 lea almmustuvvan

Boađe gullat eambbo girjji birra! Fállat gáfe ja gáhku.

Oza Sámi allaskuvlla dutkanohppui

Sámi allaskuvllas álget golbma doavttirgrádakurssa čakčat 2016 ja ohcanáigemearri lea gitta 1.6.2016 rádjái.
Hás ozat!

Álgge PhD-prográmmii

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaoahppu addá gelbbolašvuođa sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dieđalaš dutkamii ja bargguide mat gáibidit alimus dási áššedovdamuša dáin surggiin.

Siiddut