BA - Sierra kursa

Árbediehto-oahppu

  • Oahpahusgiella: Sáme-, dáro- ja eŋgelasgiella
  • Oahpahusbáiki: Deaivvadeamit ja neahta bokte
  • 30 oahppočuoggá oasseáiggis guovtti lohkanbaji badjel
  • Oahppoplána: dárogillii ja sámegillii

Lea go dus beroštupmi oahppat movt bargat fáttáiguin mat gullet árbevirolaš máhttui? Álgge studeantan dán ohppui!

Sámi allaskuvla fállá oasseáiggeoahpu árbedieđus mas leat sihke deaivvadeamit ja neahttaoahpahus. Oahpahusgiella lea sámegiella/ dárogiella/ eŋgelasgiella mas leat gielalaš heivehusat ja vejolaččat dulkon.
 
Sisdoallu
Oahppoovttadagat «Árbevirolaš máhttu; teoriija, metoda» ja «Árbevirolaš máhttu vuođđun hálddašit resurssaid» addá vuođu árbevirolaš máhttui oppalaččat ja sámi árbevirolaš máhttui earenoamážit.
Studeanta oahppá árvvu birra mii árbedieđuin lea sihke dál ja boahtteáiggis. Árbevirolaš máhtu fágalaš lahkoneamit deattuhuvvojit, ja dasa gullet dokumenterenvuogit ja movt árbevirolaš máhttu sáhttá leat mielde nanneme báikegottiid ja eamiálbmotealáhusaid. Guhkesáigge ulbmil lea ahte árbevirolaš máhttu lea dokumenterejuvvon nu ahte dan lea vejolaš geavahit vuođđun almmolaš mearridanproseassain.
Dát lea formála oahppu árbevirolaš máhtu dokumentašuvnnas ja gaskkusteamis.
Oahppu lea Árbediehtu prošeavtta boađus.
 

Oahppu lea guovtti oasis ja čađahuvvo ná:

  1. oassi: Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja metodaide movt dokumenteret ja gaskkustit árbevirolaš máhtu, 15 oahppočuoggá. (ÁRB 180, čakčat 2021)
  2. oassi: Árbevirolaš máhttu vuođđun hálddašit resurssaid davviguovlluin, 15 oahppočuoggá. (ÁRB 181, giđđat 2022)

 

Filesize: 176 KB
Filesize: 379 KB

Sisabeassangáibádusat

Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta.

 

Studenten

– Árbediehtooahppui álgen vuoi oahpan movt seailluhit árbevirolaš máhtu viidásit.
Portrett av Ann Maret Eira.
Ann Maret Eira