Sisaváldingáibádusat

 • Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea 1) oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje 2) reálagelbbolašvuohta.
 • Lassin gáibiduvvo  3) dihto sámegielmáhttu vuođđooahpuide ja eanaš eará oahppofálaldagaide.
 • Muhtin oahppofálaldagain sáhttet leat erenoamáš gáibádusat, mat čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas.

 

1) Oppalaš lohkangelbbolašvuohta
Oppalaš lohkangelbbolašvuohta oažžu

 • go ceavzá joatkkaskuvlla/logagaha/gymnasieskuvlla (golbma jagi) dahje
 • go lea fágareive dahje svennereive ja vuolimus gáibádusfágat, dahje
 • go lea deavdán 25 jagi ja oktiibuot vihtta jagáš bargo/oahppoduogáš ja vuolimus gáibádusfágat.

Vuolimus gáibádusfágat
Allaskuvlaoahpuin gáibiduvvojit vihtta fága maid ferte ceavzán unnimusat árvosániin 2 (ng), mat dagahit vuolimus fágagáibádusa. Nu gohčoduvvon bákkolaš fágat leat: 

 • Dárogiella JKII-dásis 14 vahkkodiimmu / 393 diimmu dahje 11 vahkkodiimmu/ 309 diimmu ohppiide geat leat maid lohkan sámegiela 11 vahkkodiimmu/ 309 diimmu dahje suomagiella 11 vahkkodiimmu/ 309 diimmu 
 • Eŋgelasgiella vihtta vahkkodiimmu / 140 diimmu
 • Servodatfága guhtta vahkkodiimmu / 84 diimmu servodatfága + 140 diimmu historjá*
 • Luonddufága vihtta vahkkodiimmu / 140 diimmu
 • Matematihkka vihtta vahkkodiimmu / 224 diimmu

* Ohppiin geain leat 309 diimmu dárogielas + 309 diimmu sámgielas/suomagielas galgá dušše leat 113 diimmu historjá.

Fuo​máš I: Ohccit geat leat eará davviriikkain eret go Norggas sáhttet gokčat dárogiellagáibádusa ruoŧagielain/ suomagielain/ dánskagielain/ ruonáeatnangielain/ islánddagielain/ færsullogielain.

Fuo​máš II: Vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpuide Norggas leat sierra sisaváldingáibádusat. Loga eanet dás.

 

2) Reálagelbbolašvuohta
Lea vejolaš ohcat oahpuide reálagelbbolašvuođa vuođul. Ohcci bargo- ja oahppoduogáš árvvoštallo dan oahppofálaldaga gáibádusaid ektui masa ohcá. Gáibádussan lea:

 • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui, ja
 • ahte sus berre leat unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus, ja
 • persovnnalaš heivolašvuohta ohppui. 

 

3) Gelbbolašvuohta sámegielas
Sámi allaskuvlla vuođđuoahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegiel máhttu. Sámegiela máhtolašvuhtii vuolimus gáibádusat leat:

 • Norgabealde joatkkaskuvllas sámegiella vuosttaš- dahje nubbingiellan.
 • Suomabealde logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus.
 • Ruoŧabealde gymnasieskuvllas eatnigiella A, B ja C/ modersmål A, B ja C.
 • Sámegiella lohkanbadjeoahppu 30 oahppočuoggá dahje vástideaddji oahppu.
 • Giellageahččaleapmi maid Sámi allaskuvla lágida.