Dáhpáhusat:

Dutkanbeaivvit 2020
21. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Fihttet ja hutkat duddjodettiin

Sáhttágo hállat hutkáivuođas go lea sáhka duojis ja erenoamážit árbevirolaš duojis?

Dutkanbeaivvit 2020
22. čakčamánu, 18:00 - 18:45

"Mun in jáhke dat lea riekta" - mánáid vuogit almmuhit (eahpe)sihkarvuođa

Mánát ohppet máŋggalágan gielalaš áššiid juo unnin.

Dutkanbeaivvit 2020
23. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Sikre tall? / Sihkkaris logut?

Pandemitall og urfolk - noen datatufordringer.

Nettmøte
02. cuoŋománu, 18:45 - 19:15

Om studier høsten 2020

Nettmøte / Online meeting

Trenger du mer informasjon om våre studier og hvordan søke på studier ved Samisk høyskole?

Delta på nettmøte og få svar på dine spørsmål. Åpent for alle!

NB! Du kan delta selv om du ikke har spørsmål.

Torsdag 2. april kl 18:00 har vi mulighet til å treffes på nett, og du kan få mer informasjon om studier som starter opp høsten 2020.  Vi arrangerer nettmøte der både rektor, fagpersoner og studieadministrasjonen forteller om studiene som starter opp høsten 2020, og vi svarer på eventuelle spørsmål direkte. Du vil også få praktisk informasjon som angår søknaden.

Hvorfor Samisk høyskole?

Samisk høyskole har gjennom 31 år opparbeidet seg kompetanse om høyere utdanning. Her får du solid faglig grunnlag samtidig som du utvikler deg personlig. Kompetansen som du får ved å studere på Samisk høyskole styrker dine fremtidige muligheter i arbeidslivet.

Har du ambisjoner om å jobbe som lærer, med språk, duodji, reindriftssaker, samfunnsfag, film, journalistikk eller forsker, så søk på studier ved Samisk høgskole.

Du får kunnskaper om hvordan ivareta samiske behov, og du får også et innblikk i ulike sider der man har et forbedringspotensiale. Etter at du har fullført utdanningen, så blir du med på å dekke behovene som finnes i det samiske samfunnet og samtidig bygge opp det samiske samfunnet med din kompetanse.

Nettmøte:

Dato: 02.04.2020

Klokkeslett: 18:45 (på samisk kl 18.00)

Link: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/937851540?pwd=YXg1WmRJOTRocDNSRzV2N0kzTnVGZz09

Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du har spørsmål.

E-postadresse: oahppohálddahus@samiskhs.no