Ođasvuorká

Váldde sámi mánáidgárdeoahpaheaddje-oahpu seammás go barggat

Barggat go don mánáidgárddis veahkkebargin dahje
fágabargin ja háliidat viiddidit gelbbolašvuođa
seammás go barggat?

 

Bagadallanpedagogihkka 1 álggahuvvo giđđat 2015

Háliidat go nannet gelbbolašvuođat bagadallanrollas ja oahpaheaddjiámmáhis?

De mii ávžžuhit du ohcat ja álgit dán joatkkaohppui mii álggahuvvo giđđat 2015! Ohcanáigemearri lea 08.04.15.

Lullisámegiela álgooahppu 1

Háliidat go oahppat lullisámegiela áibbas álggus? Aajege Sámi giella- ja gelbbolašvuođaguovddáš lágida lullisámegiela álgooahpu 1:ža giđđalohkanbajis 2015 ovttasráđiid Sámi allaskuvllain, Rørosas. Ohcanáigemearri lea 7. b. cuoŋománus 2015.

Historjjálaš govvačoakkáldat skeŋkejuvvo Sámi allaskuvlii

Dát dáhpáhuvvá Sámi álbmotbeaivvi 2015
Sámi allaskuvllas

Vuolgge mátkkoštit seammásgo dinet

Háliidat go vuolgit rekrutteret Sámi allaskuvlla ovddas ja seammás dinet ruđaid?

Sámi dieđalaš áigečállaga artihkaláigemearri 28.2

Artihkkalat galget čállot man nu sámegillii ja hábmejuvvot dárkilit Sámi dieđalaš áigečállaga čállinrávvagiid mielde.

Oahppoofelaš 2015-2016

Geahča Sámi allaskuvlla ođđa oahppoofelačča.

Leif Rantala muitun

Sámi allaskuvlla muitosánit Leif Rantalai (26.12.1947 – 8.1.2015)

13,5 miljovnna ruvnnu sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeohppui

Oahpahusdirektoráhtta lea 17.12.2014 juolludan Sámi allaskuvlii kr 13 500 000 prošektii “Bargosajis sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu – Arbeidsplassbasert samisk barnehagelærerutdanning”

Siiddut