Ođasvuorká

Stuorra sogat ja ealljáris eatnit

Davvisámegiela ja anárašgielat mánáid domeanaguorahallan Anára gilis.

 

 

Ođđa rámmaplánat Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu rámmaplána láhkaásahusevttohusa lávdegoddi lea dál geargan bargguinis ja sádden árvalusa Oahpahusdepartementtii.

Ohcciid logut

Ohccit Sámi allaskuvlla oahpuide čakčii 2016.

Oahppofálaldagat čakčat 2016 ja giđđat 2017 - álgge studeantan allaskuvlii

Leatgo jurddašeame maid áiggošit studeret 2016 čavčča ja 2017 giđa?

Sámi allaskuvllas ollu gelddolaš oahppofálaladagat, maidda sáhtát ohcat.

Geahča allaskuvlla oahppofálaldagaid dáppe:

 

Álgin čakčat 2016:

Boazu guovddážis

Heahtá Márjjábeaivvit oktavuođas Johtti Sápmelaččat rs ovttas Sámi allaskuvllain lágidedjet Sámi boazodoallu-seminára Duottar-Sámi luondduguovddážis Heahtás.

GIRJEALMMUHEAPMI - ođđa Dieđut-čála 2/2015 lea almmustuvvan

Boađe gullat eambbo girjji birra! Fállat gáfe ja gáhku.

Oza Sámi allaskuvlla dutkanohppui

Sámi allaskuvllas álget golbma doavttirgrádakurssa čakčat 2016 ja ohcanáigemearri lea gitta 1.6.2016 rádjái.
Hás ozat!

Álgge PhD-prográmmii

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaoahppu addá gelbbolašvuođa sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dieđalaš dutkamii ja bargguide mat gáibidit alimus dási áššedovdamuša dáin surggiin.

Siiddut