Girjerájus

Girjerájus

Studeanttat ja bargit leat bures boahtin luoikkahit materiála girjerádjosis, muhto fuomáš ahte girjerádjosa geavaheapmái gustojit dihto njoammuneastadannjuolggadusat.
 

Dieđut studeanttaide ja bargiide geat eai beasa fitnat girjerádjosis korona geažil

 

Ohcat fágagirjjálašvuođa ja eará

 

Oria

Čoakkáldagat Sámi allaskuvllas ja eará akademihkalaš girjerádjosiin.

Prentejuvvon- ja elektrovnnalaš girjjit, áigečállagat ja eará resurssat.

Ane eará reaidduid ohcat áigečálaartihkkaliid.

 

Sámi bibliografiija

Oktasaš prošeakta mas Našunálagirjerájus Norggas, Sámi sierragirjerájus Suomas, Murmánskka stáhta guovllu universála dieđálaš girjerájus ja Ájtte, Ruoŧa duottar- ja sámemusea leat mielde.

 

Nationálagirjerádjosa Nettbibliotek

Movt beassat Nationálagirjerádjosa (nb.no) Nettbibliotek:i.
Loga eambbo.