Dáhpáhusat:

Loahpahandoalut
25. borgemánu, 12:00 - 14:00

2020 giđa loahpahandoalut (livččii galgan giđđat)

Prográmma 25.08.2020 dii 12.00-14.00 Diehtosiiddas, Sáhkaskáiddis:

Almmolaš rahpan
26. borgemánu, 10:00 - 13:00

Almmolaš rahpandoalut

Almmolaš rahpandoalut 26.08.20

Dii. 10.00-13.00
Sámi allaskuvlla amfi:s olgun

Symposia
02. Geassemánnu, 08:00 - 03. Geassemánnu, 16:00

Sámegiela ja girjjálašvuođa symposia

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa lágidanjoavku lea ovttasráđiid Sámi allaskuvllain mearridan ahte symposia lágiduvvo geassemánu 2. ja 3. b. 2021 Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.
Eanet dieđut ja dieđihanáigemearit almmuhuvvojit maŋŋelis.

Fágabeaivvit
22. cuoŋománu, 08:00 - 23. cuoŋománu, 15:00

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Visot Sámi allaskuvlla seminárat ja konferánssat mat lágiduvvot dán mánus gitta geassemánnui maŋiduvvojit.  Eanet dieđut bohtet dán birra.

Fágabeivviid fáddá lea sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija.

Vuosttaš beaivvi leat logaldallamat mat gusket áŋgiruššamii mánáid ja nuoraid ovdáneapmái ja oahppandilálašvuhtii. Logaldallit muitalit earret eará:

  • sámegiela birra,
  • sámi mánáid rivttiid ja vuoigatvuođaid birra, 
  • movt skuvla ja mánáidgárdi sáhttá doarjut ja nannet mánáid ja nuoraid birgema eallimis,
  • makkár vejolašvuođat leat go galgá heivehit oahpahusa máŋggagielat dilálašvuođas.

Loahpas vuosttaš beaivvi leat parallealla sekšuvnnat dáin fáttáin:

  • giellalávgun
  • fágaođastus
  • kártenávdnasat
  • juoigan ja muitaleapmi oahpahusas.

Nuppi beaivvi fáddá lea digitála didákttalaš hábmen.

Ulbmiljoavkkut leat vuosttažettiin sámi skuvllaid ja mánáidgárddiid pedagogat, muhto heive maid mánáidgárde- ja skuvlaoamasteddjiide, PP-bálvalusa bargiide, mánáidgárde- ja skuvlaráđđeaddiide jna.

Prográmma davvi-, julev, lullisámegillii ja dárogillii gávnnat dás. Maiddái logaldalliid birra sáhtát lohkat seamma siiddus.

Dieđihanáigemearri lea 15.03.2020 ja dákko sáhtát dieđihit fágabeivviide.

Lágideaddji lea Sámi earenoamášpedagogalaš fierpmádat (SEAD/Statped ja Sámi lohkanguovddáš).