Dáhpáhusat:

Neahttadeaivvadeapmi
02. cuoŋománu, 18:00 - 18:45

Oahput mat álget boahtte čávčča

Dárbbašat go eanet dieđuid min oahpuid birra ja movt ohcat Sámi allaskuvlii?

Fágabeaivvit
22. cuoŋománu, 08:00 - 23. cuoŋománu, 15:00

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Visot Sámi allaskuvlla seminárat ja konferánssat mat lágiduvvot dán mánus gitta geassemánnui maŋiduvvojit. Eanet dieđut bohtet dán birra.

Symposia
03. Geassemánnu, 08:00 - 04. Geassemánnu, 16:00

Sámegiela ja girjjálašvuođa symposia

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođasymposia mii galggai lágiduvvot Sámi allaskuvllas geassemánu 3. ja 4. b. 2020 lea našunála corona-virusa eastadeami doaibmabijuid geažil maŋiduvvon. Lágidanjoavku ovttasráđiid Sámi allaskuvlla jođihangottiin máhccá ođđa dieđuiguin go dilli čielgá.

30-jagi ávvodoalut
31. golggotmánu, 23:00 - 01. skábmamánu, 13:00

Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvudeapmi

Sámi allaskuvla 30 jagi, 1989 - 2019

Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvosemináras lea vuogas dilálašvuohta muittašit vássánáiggi. Seammás ságastallat ja jurddašit movt allaskuvla lea boahtteáiggis go ávvuda 100-jagi, jagis 2089. 

31. b. golggotmánus ja 1. b. skábmamánus 2019, Diehtosiiddas, Guovdageainnus, Norggas

Picture

Dál leat 30 jagi vássán dán rájes Sámi allaskuvla ásahuvvui. Maid lea Sámi allaskuvla mearkkašan dutnje ? 

Sámi allaskuvlla almmolaš rahpan dáhpáhuvai skábmamánu 1. beaivvi 1989. Nu ollášuvai sámiiid gaskkas guhkit áiggi sávaldat fállat sámi oahpaheaddjioahpu, ja das maŋŋil eará ge alit dási oahpuid - sámegillii sámegielat birrasis. Sierra sámi allaskuvla attii maiddái vejolašvuođa ovdánahttit fálaldagaid mat buoret vástidit sámi servvodaga dárbbuide. 

Makkár jurdagat leat dus Sámi allaskuvlla boahtteáiggi hárrái? 

Sámi oahpahus ja sámi dutkan lea leamašan sihke vuođđun ja eaktun sámi allaskuvlla doibmii. Dánne dadjat dávjá Sámi allakuvlla leat Sámi ásahussan. Vuođđudeami rájes leat Sámi allaskuvlla fáladagat ja doaimmat mealgat viiddiduvvon. Nu lea Sámi allaskuvla searvan sámi servodaga nanusmáhttimii. Sámi dutkan lea seamma áigodagas oppalaččat sakka rievdan ja viiddiduvvon ja dán ovdaneamis lea Sámi allaskuvla leamašan guovddažis ovttas eará ásahusaiguin. 

Movt lea Sámi allaskuvla go ávvuda 100-jagiávvodoaluid, jagis 2089? 

Picture