Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Seminára
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Stivračoahkkin
17. golggotmánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

Fágabeaivvit
31. ođđajagemánu, 08:30 - 01. guovvamánu, 14:00

Sámegiela ja kultuvra váimmusteame

skjermbilde samiske fagdager 2018

SÁMI PEDAGOGALAŠ FÁGABEAIVVIT, JOHKAMOHKKIS 31.01. - 01.02.2018

  1. Sámegillii prográmma

  2. Norsk program

  3. WEB-TV njuolggosátta

Gaskavahkku, ođđajagimánu 31. b 2018

08.30     Registreren - Gáffe/deadja

09.00     Buresboahtin, guoimmuheapmi ja dearvvuođat!

09.30     Kristine Nystad,  - Sámi nuoraid sirdahuvvan nuorravuođas rávisolbmoeallimii. Makkár sámi kultuvrralaš suodjalanfáktorat ovddidit buori sirdahuvvama rávisolbmuideallimii

10.30     Boddu

11.00     Siri Ellen Nystø Rahka, stipendiáhtta, Sámi allaskuvla – Álgooahpahus lohkamis ja sirdin mánáidgárddis skuvlii

11.45     Laura Arola, unnitlogugielaid dutki ja Ohcejoga gieldda čuvgehusjođiheaddji – Giellabeassi ja guovttegielalaš oahpahus giellalávgun luohká bokte

12.30     Beaiveborran – Hotel Jokkmokk

13.45     Hanna Outakoski, lektor, Umeå Universitet – Sámi mánáid čállingelbbolašvuohta  

14.30     Boddu

15.00     Inga Lill Sigga Mikkelsen, doavttirgrádastipendiáhtta, Sámi allaskuvla – Gievrras oahpahusmodealla sámi mánáidgárddiin ja skuvllain

15.45     Maren Palismaa, oahpaheaddji, Sámi allaskuvla ja Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla – sámegieloahpahus skuvllas

16.30     Loahpahit otná beaivvi logaldallamiid

19.30     Mállásat ja kultuvrralaš návddašeapmi – Hotel Jokkmokk 

 

Duorastat, guovvamánu 1. b. 2018

09.00     Ketil Lennert Hansen, PhD, Cand.Polit., Cand.mag, UiT Norgga árktalaš universitehta  – Sápmelaččat, vealaheapmi ja dearvvašvuohta

10.00     Ann Synnøve Steinfjell, oahpaheaddji Guovdageainnu mánáidskuvllas Kultuvra vuođđun matematihkkaoahpahus

10.45     Boddu

11.15     Tiina Johansen – Gáiddusoahpahusain čoavdit sámegiela oahpahusa

12.00     Lene Antonsen , Giellatekno  (Romssa universitehta sámi giellateknologiija guovddáš) - Sámi giellateknologiija veahkkin oahpahusas. Visogovva. (www.giellatekno.uit.no)

12.30     Sámi oahpahusfierpmádat -  NetSam – Sámi oahpaheddjiid oktasaš jietna (www.netsam.org)

12.55     Loahpaheapmi

13.00     Beaiveborran - Hotel Jokkmokk. Buorre mátki ruoktot!                                                        


Prográmma sáhttá rievdat.

 

 

 

 

SAMISK SPRÅK OG KULTUR I VÅRE HJERTER

- SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER, JOKKMOKK 31.01. - 01.02.2018 - PROGRAM

Onsdag 31. januar 2018

08.30     Registrering – Kaffe/te

09.00     Velkommen, kulturelt innslag og hilsener!

09.30     Kristine Nystad – Samisk ungdom i overgangen til voksenlivet. Hvilke samiske kulturelle beskyttelsesfaktorer fremmer en positiv overgang?

10.30     Pause

11.00     Siri Nystø Rahka, doktorgradsstipendiat, Sámi allaskuvla – Begynneropplæring i lesing og overgang barnehage-skole

11.45     Laura Arola, språkforsker og Kommunalsjef for oppvekst og fritid, Utsjok kommune – Språkreir og tospråklig opplæring i en språkreirklasse

12.30     Lunsj – Hotell Jokkmokk

13.45     Hanna Outakoski, lektor, Umeå universitet – Samiske barns skriveferdigheter

14.30     Pause

15.00     Inga Lill Sigga Mikkelsen, doktorgradsstipendiat, Sámi allaskuvla – Sterke opplæringsmodeller i samiske barnehager og skoler

15.45     Maaren Palismaa, samisklærer, Sámi allaskuvla og Samisk videregående skole og reindriftsskole – samiskopplæring i skolen

16.30     Slutt for dagen

19.30     Middag og kulturelt innslag – Hotel Jokkmokk

 

Torsdag 1. februar 2018

09.00     Ketil Lennert Hansen – PhD, Cand.Polit., Cand.mag , UiT Norges arktiske universitet –

Samer, diskriminering og helse

10.00     Ann Synnøve Steinfjell – Kulturbasert matematikkundervisning

10.45     Pause

11.15     Tiina Johansen – Kan fjernundervisning være løsning på samiskopplæringen?

12.00    Lene Antonsen, Giellatekno (Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø)                     – Samisk språkteknologi  som hjelp i opplæringen. En oversikt. (www.giellatekno.uit.no)

12.30     Nettverk for samiskopplæring -  NetSam – den samiske lærerens stemme (www.netsam.org)

12.55    Avslutning

13.00     Lunsj – Hotell Jokkmokk - Vel hjem!                                                                                                

Med forbehold om endring.

 

BURES BOAHTIN/BUORISBOAHTEM/BUERIE BÅETEME/VELKOMMEN!