Ođđasat

Buot ođđasat

Dutkanbeaivvit 2020

Sámi allaskuvla lágida guhtta oanehis neahttalogaldallama iešguđet fáttás ja ovtta ságastallankafèa luođi/juoigama birra dutkanbeivviid.

Sámi buohccidivššároahppu ohcanládje

Dál lea vejolaš ohcat sámi buohccidivššárohppui. Ohcanáigemearri lea golggotmánu 16.b. 2020. Lea Norgga arktalaš universitehta mas lea fágalaš ovddasvástádus ohppui, ja danne galgá ge ohcamuš mannat universitehta ohcanwebii.

Oahppojagi almmolaš rahpan

Borgemánu  26. beaivvi dii 10:s álgá ođđa oahppojagi almmolaš rahpan.

Geatnegahtton e-kursa Covid-19 njoammudaneastadeamis

Buohkat geat galget Diehtosiidii fertejit čađahit 15 minuhtasaš e-kurssa njoammuneastadeamis.

Dáhpáhusat:

Bargobadji
13. golggotmánu, 08:30 - 17:00

Digitála seminára: Movt hábmet čájáhusaid?

Mo galggašii hábmet ja lágidit čájáhusaid main váldá vuođu duoji jurddašeamis dahje mas boahtá o

Rabas seminára
08. juovlamánu, 09:00 - 16:00

Sámegiella ja girjjálašvuohta

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttirgrádaprográmma lágida rabas seminára Sámi allaskuvllas d

Symposia
02. Geassemánnu, 08:00 - 03. Geassemánnu, 16:00

Sámegiela ja girjjálašvuođa symposia

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa lágidanjoavku lea ovttasráđiid Sámi allaskuvllain mearridan ahte symposia lágiduvvo geassemánu 2. ja 3. b. 2021 Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.
Eanet dieđut ja dieđihanáigemearit almmuhuvvojit maŋŋelis.