BA - Enkeltemne

SER Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1

  • Undervisningsspråk: Norsk
    Undervisningssted: Guovdageaidnu

Bryr du deg om samisk kultur, samfunn og historie?  Da er dette studiet for deg.
Studiet er spesielt tilrettelagt for Samisk høgskoles ”Ofelaččat - Samiske veivisere”. Det kan også egne seg for andre.

Studiet sikter mot å utvikle en faglig og etisk kompetanse i formidling av samisk kultur og samfunn og om samer i ulike offentlige kontekster. Det søkes å styrke studentens samiske selvforståelse, og studentens egne refleksjoner er vesentlige i studiet. Oppøvelse i fortellings- og presentasjonsteknikker, bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjon og konflikthåndtering i ulike situasjoner inngår. I dette studiet videreutvikles studentenes formidlingskompetanse ytterligere gjennom gjennomføring av et veiledet prosjektløp.
Studiet fortsetter vårsemesteret med SER Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2.

Studieplan
Filesize: 665 KB

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit

Koordinator

lenasgs bilde
Gaup, Lena Susanne
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Lena-Susanne.Gaup@samiskhs.no