BA - Enkeltemne

JOU 103-3 Sosiála mediat álgoálbmogiid perspektiivvas

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella, skandinávagielat ja eŋgelasgiella
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvla
  • 5 oahppočuoggá
  • Oahppoplána
  • Deaivvadanplána 

Dán fágas studeanta oahppá ohcat álgoálbmot ođđasiid ja máhttá kártet mo álgoálbmogat geavahit sosiála mediaid.  Studeanta oahpásmuvvá álgoálbmot mediaásahusaide mat buvttadit ođđasiid, muitalusaid ja reportášaid sosiála mediain.  Giellaválljen sosiála mediain lea maid okta digaštallan fáttáin dán fágas. Oahppá maid analyseret mo ođđasat spiehkastit álgoálbmot lávddiin majoritehta mediaid ektui.

Opptakskrav

Jos leat olggobeale ohccit geat háliidit dán oahpu, de rahppo vejolašvuohtan dasa.

Ohccit fertejit deavdit Sámi allaskuvlla vuođđooahpuid oppalaš sisaváldingáibádusaid.
Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta. Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Koordinator

liviss bilde
Somby, Liv Inger
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Liv-inger.Somby@samiskhs.no