Begynnerkurs i samisk

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del (Alta) / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 1. oassi (Álttás)

 • Undervisningsspråk: Nordsamisk
 • Studiested: Alta
 • 15 studiepoeng
 • 150 undervisningstimer, og 150 timer selvstudium
 • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole
 • Studieplan
 • Oahppoplána

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Innhold
Samisk innføringsstudium del 1 (SAAL1) er et studium for deg som har lyst til å lære samisk. Studiet er tilpasset nybegynnere og nivået tilsvarende bøkene Davvin 1 og 2. Målet er at du gjennom studiet skal kunne føre enkle samtaler på samisk, lese enkle tekster og få innblikk i samisk kultur.
Undervisningen er bygd rundt en rekke tema slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.

Kostnader

 • kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høgskole,
 • kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret.

Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått.
Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. Eksamen avholdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium del 1, kan du gå videre på samisk innføringsstuduim del 2, som starter i Alta oktober 2018.
Etter å ha gjennomført SAAL 1 og SAAL 2 kan du begynne på samisk semesteremne ved Samisk høgskole.

Mer info, send en e-mail eller ring:
post@alttasg.no tlf. 97 11 36 06 eller 970 91011

 

Studieplan
Filesize: 505 KB
Oahppoplána
Filesize: 568 KB

Opptakskrav

Studiet er for nybegynnere som ikke kan snakke eller skrive samisk.
I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

 •  Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
 •  Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
 •  Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Studiet har 12 studieplasser. Rangering av søkere følger opptaksreglement for Samisk høgskole og gjøres etter følgende ordning:
1. Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk
2. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk
3. Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)
Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.