Åpent seminar
30. november, 08:45 til 16:00

Vold og seksuelt misbruk

Sámi allaskuvlla/Samisk Høgskole inviterer til seminar 30.november 2016 kl. 0845 - 1600

På Diehtosiida i Guovdageaidnu/Kautokeino.
 

Tema: Vold og seksuelt misbruk

Regjeringens tiltaksplan “En god barndom varer livet ut” formål er å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep overfor barn og unge. Tiltaksplanen skal bidra skal bidra til og sørge for at barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep sikres tidlig og riktig hjelp.

Kandidater fra lærerutdanningene, barnehage- og skoleansatte og andre som jobber med barn og unge skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Målet med seminaret er å få de som jobber og kommer til å jobbe med barn og unge til å se mer, høre mer og ha mer mot til å handle i forhold til dette.

PROGRAM

Onsdag 30. november

0845 - 0900          Kaffe og åpning av seminaret

0900 - 1100          Barn og unge som opplever vold og misbruk, rus og omsorgssvikt i hjemme

PhD barne- og ungdomspsykologer Margrethe Bals Utsi ja Anne Lene Turi Dimpas

1100 – 1145         Lunsj i kantina  

1145 – 1230         Meldeplikt– når og hvordan?

                                Fagleder i barnevernet, Kautokeino kommune Berit Annette Hætta

1230 – 1400         Vold i nære relasjoner – fenomenforståelse         

                                Familievoldskoordinator Finnmark politidistrikt Lilja Skljarova Hansen

1400 – 1445       Kaffe og gruppearbeid (case)

1445 - 1545          Panel - framlegg gruppearbeid og kommentarer

Panel: Psykologene, barnevernet, politiet

1545 – 1600         Avslutning

 

Påmelding innen 30.11.2016

Via e-post.

Seminaret blir tolket til samisk/norsk og er gratis. Sámi allaskuvlla byr på kaffe/te og frukt/kake. Lunsj kan kjøpes i kantina.
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for ytterligere opplysninger via epost eller tel +47 78448516

 

VELKOMMEN!