Fagdager
05. april, 08:30 til 06. april, 13:00

Samiske pedagogiske fagdager 2016

Samiske pedagogiske fagdager 2016
Tittel:                            Krafttak for samiske barn og unge!
Tid:                               05.-06.04.2016
Sted:                             Kirkenes – Thon hotell

Påmeldingsfrist: 04.03.16.
Påmeldingslink: https://gtravel2.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/42057

Foreløpig program

Tirsdag 5. april 2016
08.30    Registrering med kaffe                                                                                            
09.00    Velkommen
09.05    Kulturelt innslag – Joikeprosjektet i Sør-Varanger
09.15    Åpningstale – v/Sametinget
09.25    Hilsen fra Sør-Varanger kommune   
09.30    Samer i Sør-Varanger – v/Venke Tørmænen
09.55    Gleder og utfordringer med samiske barn i barnehage og skole – v/Samisk foreldrenettverk
10.15    Pause – Kaffe/te/frukt - Læremiddelutstilling
10.45    Krafttak for samiske barn og unge  – v/Tove Lill Labahå Magga
12.15    Lunsj
13.30    Barn med akademisk talent – hvordan tilrettelegge for disse elevene – Førsteamanuensis Ella Maria Cosmovici Idsøe, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
15.00    Pause – Kaffe/Te/Frukt – Læremiddelutstilling/Netsam
15.30    Utflukter:
                1. Skytterhusfjellet barnehage (for barnehageansatte og andre interesserte)
                2. Kirkenes skole/Kulturskolen (for barneskoleansatte og andre interesserte)
                3. Saviomuseet (for ungdomsskole og videregående skole, og andre interesserte)
17.30    Retur til hotellet

19.00    Middag - Kulturelt innslag


Onsdag 6. april 2016

09.00    Læringsmiljø i samisk barnehage og skole – v/Nesseby kommune
09.45    Pause
10.00    Godt psykososialt miljø for barn og unge – v/Rektor Ellen Inga O. Hætta, Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
11.00    Pause
11.30    Ulpan-metoden – v/rådgiver Elin Fjellheim, Saemien lohkemejarnge/Senter for samisk i opplæringa
12.15    Avslutning
12.30    Lunsj

Samiske pedagogiske fagdager

Sámi pedagogalaš fágabeivviid programma davvisamegillii

Brosjyre Samiske pedagogiske fagdager


VELKOMMEN / BURES BOAHTIN / BUORISBOAHTEM / BUERIE BÅETEME!