Seminar
09. januar, 11:00 til 10. januar, 12:15

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

SEMINAR 09. og 10.01.2017

DIEHTOSIIDDA, GUOVDAGEAIDNU/ KAUTOKEINO
 

«Pedagogisk dokumentasjon og samisk pedagogisk tenkning – hvilke sammenhenger finnes?»

Sámi allaskuvlla/Samisk Høgskole inviterer til et spennende seminar om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Målgruppen er studenter, barnehageansatte, fagpersoner og er også åpen for andre interesserte.

«Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier.» (udir.no)

 

Mona Nicolaysen, barnehagelærer med mastergrad i barnehagepedagogikk, utdannet pedagogista fra Reggio Emilia Instituttet i Stockholm, er foreleser. Hun har utarbeidet et støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Hun har lang erfaring og stor kompetanse med denne arbeidsmetoden og er en av dem som har mest kunnskap om denne i Norge.

 

Forelesningen er på norsk og blir simultantolket til samisk.

PROGRAM

Mandag 9. januar

1100 – 1130         Lunsj i kantina, Diehtosiida  

1130 – 1145         Åpning av seminaret

1145 – 1330         Pedagogisk dokumentasjon – introduksjon. Mona Nicolaysen

1330 – 1345       Kaffepause

1345 - 1530          Pedagogisk dokumentasjon – prosjektarbeid. Mona Nicolaysen

1530                       Slutt for dagen

 

 

 

Tirsdag 10. januar

0900 – 1030:       Pedagogisk dokumentasjon- - refleksjon og Workshop.

1030 – 1045:       Pause

1045 – 1200:       Pedagogisk dokumentasjon - refleksjon og Workshop.

1200 – 1215:       Avslutning  

 

Seminaret er gratis, men deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold. Sámi allaskuvlla/Samisk Høgskole byr på kaffe/te og frukt/kake. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Påmelding før 05.01.2017 via e-post anneise@samiskhs.no. Gi beskjed om du har behov for overnatting. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for ytterligere opplysninger via epost eller tel. +47 78448516

Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmeside:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

 

VELKOMMEN!