Boklansering
19. oktober, 13:00 til 14:00

Ny bok om joikeforbud utgis

Boklansering på Diehtosiidda

Forlaget Davvi Girji inviterer til boklansering av Joikeforbudet i Kautokeino, skrevet av Ola Graff, Tromsø Museum.

 

Om boken:
I 1953 innførte skolestyret i Kautokeino et forbud mot joik i skolen.
 I 1976, i ei tid med økende oppmerksomhet rundt det samiske, fornyet skolestyret forbudet og gjorde det strengere. Forbudet som ble vedtatt av det samiske skolestyret i den samiske kommunen Kautokeino, om et av de mest særprega samiske kulturuttrykkene, har for mange framstått som helt uforståelig. Skolestyret har aldri gjort om vedtaket.

Dette er ei historie om hvordan holdninger brytes og hvordan nye holdninger gror fram. Det er ei historie både om forhold innad i det samiske samfunnet, og om forholdet mellom storsamfunnet og minoritetskulturen.

Joikeforbudet er nå begravet en gang for alle. Det har skjedd ei enorm utvikling gjennom de årene som er gått sida forbudet ble innført i 1953. Joik nyter i dag en anerkjennelse og status som er enestående i historia. For første gang fortelles hele historia om joikeforbudet.

davvi.no