Studenter

Sámi allaskuvla er åpent igjen fra 15. Juni. 

  • Oppstart av nytt studieår foregår i uke 35 på Diehtosiida. Program for åpningsuka finnes på førstesiden under Dáhpáhusat .
  • Avslutningsseremonien våren 2020 som normalt skulle vært avholdt i juni, er flyttet til uke 35.

Obs! Arrangementer der mange mennesker samles, har egne tiltak og regler som alle skal overholde for å forebygge sykdomsspredning.

Studenter i risikogruppen: Studenter som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt med hensyn til tilrettelegging av arbeidsoppgaver/studier. Slik tilrettelegging forutsetter legeerklæring.

 De viktigste smitteverntiltakene som alle skal følge, er:

1. Sykdom og karantene

  • Dersom du er syk eller har sykdomsfølelse, da skal du holde seg hjemme.
  • Dersom du er i karantene, da skal du ikke besøke eller oppholde deg på Diehtosiida.

2. Hygiene

  • Vask hendende ofte og grundig i lunkent såpevann. Dersom du ikke har tilgang til vann, bruk håndsprit.
  • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster og nyser. Papiret skal kastes etter bruk. Dersom du ikke har papir, så bruk albuekroken.
  • Vask hendene før du berører ansiktet og før måltider.

3. Hold avstand til andre

  • Hold minst 1 meter avstand til andre mennesker.

4. Reiser

Alle som ankommer Norge fra et område/land som den norske regjeringen har merket som rødt eller grått, skal i 10 dagers karantene.

Situasjonen kan fort endre seg, og da endres også tiltakene. Oppdatering om gjeldende tiltak vil da finnes på nettsiden.