Ph.d.-kandidatene

Ph.d.-kandidatene oppfordres til å ta kontakt med veileder og nærmeste leder hvis Korona-situasjonen forårsaker forsinkelser i Ph. d.-arbeidet.

Ph. d.-perioden for alle stipendiater blir ikke automatisk forlenget.  Hvis det oppstår en situasjon som forårsaker forsinkelser, kan man i slike tilfeller søke om forlengelse av stipendiatstillingen, jfr. FOR-2006-01-31-102, § 2-3. En særskilt vurdering skal gjøres når det er avklart hvor mye tid som har gått tapt og andre forhold som har vært til hinder for progresjon i doktorgradsutdanning. Det er viktig at stipendiaten husker å merke/dokumentere på ESS hvor mye tid som har gått tapt til som f.eks. omsorgsbelastningsarbeid. Forklaring for hvordan man registrerer tid står her.

(Oppdatert 27.03.2020, Kl. 13.29)