Informasjon vedrørende koronaviruset

(Oppdatert 02.06.2020)

Ansatte

Ledelsen ved Sámi allaskuvla har besluttet at fra og med 13. mai kan ansatte igjen jobbe på kontoret på Diehtosiida. Ansatte kan fortsatt jobbe fra hjemmekontor, men trenger ikke lengere å begrunne hvorfor man har behov for å bruke kontoret på Diehtosiida. 

Fil Les hele planen for gjenåpning av Diehtosiida for ansatte her.

Studenter
Diehtosiida har vært fysisk stengt for alle studenter  frem til sommeren. Fra og med 13. mai er det mulig for inntil 40 studenter å ha sin leseplass i Diehtosiida. Les mer under studenter.

Arrangementer
Alle seminarer og konferanser som var planlagt ved Sámi allaskuvla fra mars frem til juni, blir utsatt inntil videre.  

Nasjonale informasjonssider knyttet til koronaviruset
Har du spørsmål om koronaviruset? Ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015
Folkehelseinstituttet har laget hefter og videoer om generell informasjon om koronaviruset på forskjellige språk, blant annet på lulesamisk og nordsamisk.

Les også denne nettsiden, god informasjon både til ansatte og studenter https://www.sikresiden.no/koronaviruse