Seminára
30. august, 12:00 til 15:00

Den samiske grunnskolelærerutdanningens nye masterutdanninger

Samisk høgskole inviterer til åpent seminar!

Hvor: Sáhkaskáidi, Samisk høgskole, Kautokeino

Når: Tirsdag 30. august, kl 12.00-15.00

 

Den norske regjeringen innfører femårig mastergradsutdanning for grunnskolelærere med oppstart høsten 2017. Samisk høgskole er den eneste institusjonen som tilbyr samisk lærerutdanning for klassetrinn 1-7 og 5-10.

I forbindelse med den nye reformen inviterer vi til et åpent seminar der vi informerer og samtaler om nye forskrifter, rammeplaner og skjerpede kvalitetskrav som følger med den nye integrerte masterutdanningene.

 

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Innforer-5-arig-grunnskolelarerutdanning-pa-masterniva/id761439/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-den-nye-larerutdanningen/id2503270/

 

Seminaret er på samisk og tolkes til norsk.

 

 

Program:

12.00-12.15: Åpning, rektor Gunvor Guttorm

12.15-13.00: Den nye GLU-reformen

13.00-13.30: Reformens innvirkning på skolene og det samiske samfunnet

13.30-13.45: Kaffepause

13.45-14.30: Diskusjon

14.30-15.00: Sammendrag

 

 

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!